Herbouwers

Vanuit de verniewing in ons eigen leven kunnen we bouwen in het leven van anderen. Zo bouwen we een goed fundament voor het leven. De rups wordt een vlinder.

DE LEEUW EN HET LAM

Het laat de 2 aspecten van Jezus zien, nl. het onschudige Lam van God, voor ons gestorven, maar ook de overwinnaar, de leeuw van Juda.Door Jezus is God dat verbond met ons aangegaan, wat te zien is aan de regenboog.Het lam staat in het groen, wat symbool is voor dat Hij op aarde kwam als het Lam van God en de leeuw heeft de regenboog/lucht achter zich, wat betekent dat Jezus regeert vanuit de hemel als Leeuw van Juda.

MATCH MADE IN HEAVEN

Het is de verbintenis tussen hemel en aarde.

GOD ZORGT

Het vertelt het verhaal van Psalm 84:4a ("Zelfs de mus vindt een huis.....") en 1 Petrus 5:7 ("U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart.")Het laat zien hoe God zorgt: de bladeren zijn als het ware een huis voor de mus en de bessen zijn het voedsel. De regendruppels voorzien in het water.Dit schilderij heb ik voor mijn moeder geschilderd aan het eind van haar leven, toen ze eigenlijk alleen maar in bed kon liggen. Hier kon ze elke dag naar kijken en zien hoe God in alle dingen voor haar wou zorgen.

BESTEMMING

Het laat het proces zien van het tot bestemming komen. In het begin is het leven als het ware in de knop en nog wat verborgen. Maar naarmate het proces vordert, is er groei en komt de roos (het leven) meer en meer in het licht.De roos laat ook zien hoe God naar ons kijkt, als zo'n mooie bloem. De druppels spreken van de regen van Gods zegen, Zijn Geest, die nodig is voor de groei en het leven.

HOOGLIED

Dit tweeluik is gebaseerd op 2 teksten uit Hooglied, nl. Hooglied 2:2 en 3.Het zijn 2 doeken die zowel samen als apart deze teksten laat zien.Het linker doek heeft als centrale tekst vers 3 (" als een appelboom tussen de bomen van het bos, zo is mijn lief tussen de jongens"), wat te zien is aan de grote appel, die de kern is van het schilderij. Het rechter doek heeft vers 2 als kerntekst ("als een narcis tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes"). En dat is te zien aan de grote narcis.Beide doeken laten de liefdesverklaring zien van de bruidegom en zijn bruid, wat ook uitgebeeld wordt door de heldere kleuren.

PARELS

Het zijn bewoners van Amsterdam Zuidoost, die de verschillende culturen, leeftijden en geslachten vertegenwoordigen. Stuk voor stuk zijn het Gods Parels.

SCHOONHEID

Het is een bloem die spreekt van de schoonheid van Gods schepping, zo mooi en zo puur.

WARE VRUCHT

Gebaseerd op een tekst uit de bijbel (Joh. 15:1), waarin Jezus zegt, dat Hij de ware wijnstok is.Dit wordt uitgebeeld in het kruis als een wijnrank.De druiven hebben verschillende kleuren, die daarmee de verscheidenheid aan vruchten laten zien. Zij blijven verbonden aan de wijnrank, waardoor het ware vrucht geeft.Het zijn de handen van een man en een vrouw, als symbool van dat we elkaar nodig hebben.

LIEFDE

Het is het beeld van de liefde van de Vader voor Zijn kind. Maar het laat ook de liefde van het kind voor Zijn Vader zien.De achtergrond is gebaseerd op de huid en symboliseert ook een hart dat leeft en liefheeft.

ALPHA en OMEGA - Volbracht!

Het laat de totale boodschap van de bijbel zien. Jezus die voor ons gestorven is en aan wie wij al ons verdriet, pijn en zonden mogen geven. Zijn handen zijn ontvangende handen.Maar bovenal laat het ook zien, wat Zijn offer betekent: Hij is de Koning boven alles, de Alfa en Omega (Openbaring 1:8, 21:6, 22:13), die de vijand overwonnen heeft.De sjerp staat voor het koninklijke, het gouden kalf voor elke afgod en de slang voor het kwaad.Zijn majesteit is ook te zien in de elementen van het verterende vuur, de bliksem, de wind en de paarse kleur boven in. is finished!

BIJNA KLAAR

Het is het beeld van een bruid die bijna klaar is voor haar bruidegom.Zij is een mooie bruid, te zien aan de verschillende materialen van haar jurk, zoals satijn, tule en kant.Maar behalve de vrouwelijke, liefelijke bruid, is zij ook een doortastende vrouw, iemand om rekening mee te houden.De rode schoen symboliseert dat en het feit dat ze haar doel zal bereiken. (rood - het bloed van Jezus- staat voor de overwinning)

DE OVERWINNENDE BRUID

Het kruis is de rots waarop de Bruid (de gemeente van God, maar ook de individuele persoon staat). Het is haar fundament, waardoor de overwinning behaald is! Als teken hiervan heeft ze de vlag (rood als symbool voor het bloed van Jezus en de kroon staat voor Zijn koningschap).De duif is het teken vande Heilige Geest, maar ook symbolisch voor de liefde (Hooglied). De sneeuw heeft 3 betekenissen: - verfrissing - de glorie van Jezus (Openb.1:14) - de belofte van God dat Zijn Woord op aarde zal volbrengen,wat Hij wil (Jesaja 55:10,11).In het schilderij wordt de Drie-eenheid uitgebeeld door het licht van God, de duif als Heilige Geest en het kruis als beeld van Jezus.

HEMELSE SCHATTEN

Gebaseerd op een droom die ik had en waarin vanuit de hemel allemaal diamanten vielen.Het zijn Gods schatten voor ons, de geestelijke en de materïele. Maar de allergrootste en mooiste schat (diamant) is die met het Lam, Jezus.Ik heb 7 diamanten geschilderd als symbool voor het volmaakte. Ook komt er goudstof uit de hemel als teken van Gods rijkdom.Voor de achtergrond stond de jaspis model, die wijst naar God. (Openb. 4:3)

JESAJA

Ook een tweeluik, gebaseerd op Jesaja 42:3a ("Het geknakte riet breekt Hij niet af........")Veel levens zijn als het geknakte riet (zelfs de pluim wijst naar beneden)Gods antwoord op de gebrokenheid van de mens is het Lam, Jezus, die Hij in liefde aanbiedt en het enige wat de mens hoeft te doen, is het te ontvangen. In het licht van het Lam, wijst de pluim alweer omhoog.De kleur rood van de achtergrond staat voor het bloed van Jezus.

LIEFDE EN AUTORITEIT

Hier zijn de verschillende facetten te zien van de Bruid van Jezus.De schoonheid en liefde, die te zien zijn in de bruid zelf, haar mooie sluier en haar houding en de autoriteit die ze krijgt, door het zwaard. Het maakt haar een strijdende bruid, in het handvat is het beeld van de leeuw van Juda te zien, de overwinnaar.Zij is ook een koninklijke bruid. De kroon (met smaragden) wordt met liefde aan haar gegeven.

PORTRET

HOOP

In het leven komen we rotsen tegen, hetzij hoe het totale leven is, als ook kunnen het aspecten van het leven zijn.Het roodborstje neemt de beslissing om naar het licht Gods Geest) te vliegen. Het gaat op reis en gericht op dat Lichtkomt het roodborstje op die plaats van leven en liefde, waardoor het uiteindelijk vreugde ervaart.Die liefde wordt op verschillende manieren uitgebeeld:het koppeltje duiven, de moedermus, die haar jong eten geeft en het koolmeesje die eten heeft voor een ander.

VOORBEREIDNG

De Bruid is bijna klaar voor de Bruidegom.Het is het beeld van de Gemeente nu, die bezig is met de voorbereiding voor de komst van Jezus, ze is bijna klaar!

BEIDE IN ÉÉN

De adelaar en de duif, twee aspecten van Gods persoonlijkheid.De adelaar: krachtig, berschermend, scherpzinnig en de koning onder de vogels.De duif staat symbool voor Gods geest, voor liefde en vrede.En deze twee maken beide deel uit van Zijn karakter.

GEKROOND

Jezus is hier 2 keer gekroond. Op aarde als het Lam, die voor ons alle vernedering op zich nam. Hij kreeg een koningsmantel en een doornenkroon en ging voor ons aan het kruis. Hij gaf Zijn leven, om".....de kwijnende vlam niet te doven." (Jesaja 42:3b), wat ons leven voorstelt. De stormlamp met het kleine vlammetje staat hiervoor.Maar uiteindelijk is Hij de Leeuw van Juda, gekroond met autoriteit en heerlijkheid (de paarse kleur om de leeuw en de bliksem uit de hemel) en de Geliefde (de Heilige Geest die neerdaalt als een duif.

LEVEN IN HET LICHT

Het is gebaseerd op de tekst in 1 Joh. 1:7a. ("Maar gaan we onze weg in het Licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden....")Dat is uitgebeeld in de man en vrouw samen, kijkend naar het Licht (Jezus), terwijl dat Licht ook op hun schijnt.De pilaar wordt beschreven in Openb. 3:12a. ("Wie overwint, maak Ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan.......")De verschillende (kleuren) vlinders staan symbool voor de verscheidenheid en schoonheid aan vruchten. Ze staan voor leven en vrijheid voor mensen.Ze zijn achter de rug geschilderd, omdat dat hetgene is, wat we achterlaten op onze weg met God en waarvan we soms ook niet beseffen hoe mooi die vruchten zijn.Leven in Licht geeft overwinning en vruchten!

DE BRUID

Het schilderij laat de Bruid zien in 3 betekenissen.De 1ste wordt beschreven in Openbaring 21:9-21. Het is het nieuwe Jeruzalem, wat neerdaalt uit de hemel als een gouden stad met een muur van jaspis en 12 grondstenen versierd met verschillende edelstenenDe bruid staat symbool voor de individuele persoon en voor de Kerk.Jezus gaat de verbintenis aan met Zijn Bruid door haar een ring te geven als teken van Zijn liefde (Lucas 15:22b).De kleur roze betekent: tedere liefde, maar ook het licht dat aan het doorbreken is.

HEMELS MAAL

Het is de maaltijd waar de bijbel over spreekt, die Jezus met ons wil hebben. (psalm 23)Een uitnodiging en daarom is de deur open.Het is een bruiloftsmaal, maar ook het avondmaal maakt deel uit van dit feest.

SAMEN VUURWERK

Het schilderij laat zien, dat elk mens een talent heeft, dat wordt uitgebeeld door de 3 handen (verschillende geslachten, leeftijd en rassen), die elk een vuurwerksterretje vasthouden, wat hun talent uitbeeldt.Doordat deze samenkomen, wordt het een helder licht.Dit licht wordt dan een mooi kleurig vuurwerk, wat zich verspreidt en een groot effect heeft.Het schilderij is gemaakt n.a.v. de inhuldiging van koning Willem Alexander, voor het Droomboek, waarvoor het ook geselecteerd is.Daarom ook zijn de kleuren rood-wit-blauw-oranje gebruikt als symbool voor Nederland.

VRIJHEID

Waar de Geest van God is, daar is vrijheid.De vlinders vliegen - symbolisch voor vrijheid - en de richting is vanuit beneden achter de Geest - duif - aan.De verschillende vlinders beelden ook het unieke van elk mens uit, de veelkleurigheid van Gods schepping, die het bestetot uiting komt in het volgen van Hem.

Privacy Statement